Winactie

We are pregnant winactie!

Meedoen is heel makkelijk, laat je gegevens hier achter en je maakt automatisch kans op een gratis slaapconsult.

Actievoorwaarden We are pregnant Winactie

Actie en deelname aan actie 
Acties worden uitgeschreven door Lief & Zoet Slaapcoaching onder de handelsnaam Lief & Zoet Slaapcoaching gevestigd te Dongen. Deze actievoorwaarden zijn op winacties van toepassing.

Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je je inschrijft op de pagina www.liefenzoet-slaapcoaching.nl/contact/winactie/

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de actie.

Lief & Zoet Slaapcoaching en Pure Goat Company-medewerkers zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

De looptijd van de actie is: vanaf 24 maart 2023 tot en met 31 maart 2023.

Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

Prijs
De aanwijzing van de winnaar(s) van de Actie geschiedt op onpartijdige wijze.

Lief & Zoet Slaapcoaching kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

De prijswinnaar wordt op de hoogte gebracht via email. De overige deelnemers worden niet persoonlijk op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid Lief & Zoet Slaapcoaching
Lief & Zoet Slaapcoaching besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig is of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten kunnen Lief & Zoet Slaapcoaching niet worden tegengeworpen, noch enige verplichting en/of aansprakelijkheid voor Lief & Zoet Slaapcoaching doen ontstaan.

Lief & Zoet Slaapcoaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan deze actie of eventuele schade als gevolg van gebruik, levering of inzet van de uitgekeerde prijzen.

Lief & Zoet Slaapcoaching is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.

Wijziging voorwaarden
Lief & Zoet Slaapcoaching kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

Vragen en/of klachten
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Lief & Zoet Slaapcoaching via het 
contactformulier

Overig
Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Lief & Zoet Slaapcoaching in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.

De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen door Lief & Zoet Slaapcoaching kunnen worden gebruikt worden door Lief & Zoet Slaapcoaching en/of Pure Goat Company voor een mailing.

Lief & Zoet Slaapcoaching handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.