Contact

Neem contact op

Kan ik je helpen?

Contact gegevens

Lief & Zoet Slaapcoaching

Wendy Emmen - Slaapcoach
Mobiel: 06 38 76 75 45
Email: wendy@liefenzoet-slaapcoaching.nl

KvK: 86222295

BTW: NL004217088B53
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Het consult kan alleen doorgaan als je in het digitale intakeformulier aanvinkt dat je de consultvoorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat. In het intakeformulier geef je tevens akkoord voor het verwerken van de gegevens, zoals genoemd in de Privacyverklaring. 
  
Ik kan je als deskundige helpen op het gebied van slapen, maar ben dus geen therapeut, arts, orthopedagoog of kinderpsycholoog, ik verhelp geen ziektes of afwijkingen van welke aard dan ook. Raadpleeg dus altijd een arts als er iets is dat medisch opgelost mag worden. Spoed hoort hier ook thuis. 
  
Er is geen garantie op succes, daarvoor spelen er te veel variabelen. Je betaalt voor het consult, wat daar uitkomt en wat je daarmee wilt is aan jou. Uiteraard krijg je een uitgebreid doordacht slaapplan en is de methode goed en bewezen. Indien het verrichten van diensten door Lief & Zoet Slaapcoaching leidt tot aansprakelijkheid van Lief & Zoet Slaapcoaching, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst die je met Lief & Zoet Slaapcoaching sluit wordt gefactureerd tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Lief & Zoet Slaapcoaching. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. 
  
Ik heb te aller tijden in de mogelijkheid een consult te weigeren, zonder opgave van reden en ook als er een datum is besproken en al is betaald. Uiteraard ontvang je in dat geval het volledige bedrag terug. 
  
Ik probeer altijd de afgesproken datum te respecteren. Maar heel soms lukt het niet en dan bied ik je een alternatief of de mogelijkheid tot annuleren. 
  
Zodra we een traject mondeling, telefonisch of per mail zijn overeengekomen, bevestig ik de reservering van het traject per mail. Daarin bevestig ik de datum van de start van het consult. Voordat ik start met een consult dient de betaling binnen te zijn. Een eenmaal gereserveerd en overeengekomen slaapconsult heeft een betaalverplichting. Annuleren kan tot 14 dagen voorafgaand aan het consult. Ik bereken dan EUR 25,- administratiekosten. Na die periode is er geen verdere restitutie mogelijk. Het verplaatsen van een slaapconsult is mogelijk tot een week voor de datum. 
 
Lief & Zoet Slaapcoaching 
06 38 76 75 45 

info@Lliefenzoet-slaapcoaching.nl

Disclaimer 

Laatste update: 01-05-2022

TOEPASSELIJKHEID  

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Lief & Zoet Slaapcoaching (“wij”, “we”, “onze”, “ons”) en op alle adviezen, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.  

 

COOKIEBELEID Bij het gebruik van deze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om deze website goed te laten functioneren. Graag leggen we je hieronder uit welke soorten cookies we gebruiken.  

 

1. FUNCTIONELE COOKIES Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) deze website. Bijvoorbeeld cookies van [NAAM WEBSITEPLATFORM] zorgen dat je de video’s kunt bekijken op de website.  

 

2. MARKETING COOKIES Marketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op onze site. We kunnen Facebook pixels gebruiken, waardoor we de informatie en content die we delen aan laten sluiten bij jouw interesse op basis van je website bezoek.  

Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van onze website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.  

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.  

 

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID  

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te helpen op het gebied van onrust en slapen. Hoewel onderbouwd, onderzocht, getest en bewezen is de informatie altijd vrijblijvend en vervangt het nooit een bezoek aan de dokter. Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief 6% (boeken) of 21% btw (diensten), tenzij expliciet anders vermeld.  

 

EXTERNE LINKS  

Wanneer we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.  

 

IE-RECHTEN  

Alle rechten op deze website behoren toe aan Lief & Zoet Slaapcoaching, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Lief & Zoet Slaapcoaching. 

 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER  

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank in Breda. 

 

Lief & Zoet Slaapcoaching 

 

Privacyverklaring Lief & Zoet Slaapcoaching 
 
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met persoonsgegevens om ga. Daarmee wil ik graag voldoen aan de grondbeginselen (transparantie) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). Ik respecteer jouw privacy als bezoeker van de website www.liefenzoet-slaapcoaching.nl en als gebruiker van mijn diensten en producten. Ik doe mijn uiterste best die privacy te beschermen.  
Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring: je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.  
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.  
 
Verantwoordelijkheid
 
Lief & Zoet Slaapcoaching, gevestigd te Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Persoonsgegevens die ik verwerk
 
Lief & Zoet Slaapcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
 
- Voor- en achternaam (indien opgegeven); 
 
- E-mailadres (indien opgegeven); 
 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het intake formulier in te vullen in correspondentie en telefonisch; 

- Locatiegegevens en IP-adres; 
 
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website; 
 
- Internetbrowser en apparaat type. 
 
Hoe ik persoonsgegevens verwerk: 
Ik vergaar en verwerk verder op verschillende manieren: 
 
Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op deze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als je: 
 
- een product of dienst aankoopt;
 
- een account op de website aanmaakt; 
 
- je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt; 
- je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen;
 
- mij feedback geeft.  
Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan onze website opgeslagen.  

 
4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
 
Persoonlijke informatie wordt nooit automatisch verzameld. Bepaalde niet- persoonlijke informatie kan worden vergaard via de standaard operatie van de internetservers. Denk hierbij aan je IP-adres. De diverse mailinglijsten, downloads, formulieren en meer vragen je informatie te geven zoals je naam en e-mailadres. Hier wordt alleen de informatie gevraagd die noodzakelijk is om je te voorzien. Persoonlijke informatie wordt nooit verkocht aan derden.  
 

Betreft de betalingen: je betaalinformatie wordt niet opgeslagen behalve als nodig om de betaling uit te voeren en de rechten en plichten van de transactie te honoreren. Betalingen lopen via een externe betaalprovider, waardoor de betaalinformatie ook niet voor mij zichtbaar is. Alleen dat je hebt betaald.  

 
Deze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.  
 

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op wendy@liefenzoet-slaapcoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.  
Bij het leveren van sommige diensten, zoals het consult, vraag ik een intake formulier in te vullen. Met de nadrukkelijke toestemming van de ouders/ voogd verwerk ik soms gegevens van de baby of het kind in de categorie bijzonder (zoals medische achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Uiteraard gelden hier ook alle rechten voor de betrokkenen zoals genoemd in artikel 9.  
 
5. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 
Lief & Zoet Slaapcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling;
 
- Verzenden van de nieuwsbrief na toestemming;
 
- Het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten; 
 
- Om goederen, publicaties en (online) diensten bij je af te leveren; 
 
- Het analyseren van jouw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren; 
 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.  
 
6. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming 
Lief & Zoet Slaapcoaching kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lief & Zoet Slaapcoaching) tussen zit.  
Lief & Zoet slaapcoaching kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of - systemen en/of derden:  
- Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal 
 

 • Instagram- sociaal netwerk en advertentie kanaal 

 • Linkedin - sociaal netwerk en advertentie kanaal 
  - Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website 
 
  - Ons boekhoudkantoor 
 
  - Een virtueel assistent die o.a. helpt om nieuwsbrieven te versturen, online 
trainingen op te zetten, de website te beheren en producten en diensten te 
leveren. 
 
  - Consulten worden verwerkt in Pages en omgezet naar Adobe Acrobat en 
bewaard op de persoonlijke, beveiligde harde schijf. 

 
  Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.  
  Lief & Zoet Slaapcoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
  Neem contact met mij op via email als je hier meer informatie over wilt ontvangen.  
   
  7. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
 
  Lief & Zoet Slaapcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je te allen tijden uitschrijven via de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.  
  Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
 
  - Voor- of achternaam
 
  - E-mailadres
 
   
  Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen: 
 
  - Voor- of achternaam 
  
- Adresgegevens 
  - E-mailadres  
   

 • Bij een consult:
Bewaar ik je naam en e-mailadres alsmede de intake tot drie maanden na het consult. Zo kan ik je ook nog goed helpen bij een follow-up. Het toestemmingsformulier gaat het archief in. (Persoonlijk, op print).  
  Wanneer jij je uitschrijft of wanneer de consultperiode is geëindigd, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.  
   
  8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
 
  Lief & Zoet slaapcoaching gebruikt functionele, analytische (Google Analytics) en in de toekomst mogelijk tracking (Facebook, Instagram, Linkedin) cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lief & Zoet Slaapcoaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden (zoals het akkoord gaan met de cookieverklaring). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
  Daarnaast kunnen in de toekomst cookies worden geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  
  Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting bijvoorbeeld op Veilig internetten of op Consuwijzer.  
  Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan, bij weigeren of uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren.  
   
  9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account die je onder elke ontvangen email vindt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dit bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  
  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar Wendy@liefenzoet-slaapcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je om specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van je privacy. Lief & Zoet Slaapcoaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  
  Lief & Zoet Slaapcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. I
k ben je dankbaar als je eerst contact met mij zou willen opnemen, zodat ik de kans krijg het voor je op te lossen.  
   
  10. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
 
  Lief & Zoet Slaapcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@liefenzoet-slaapcoaching.nl. 
   
  11. (externe) links
 
  Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Ik heb geen controle over deze externe partijen en ik ben niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaring. Ik raad je aan om de privacy verklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.  
   
  12. Malware/Spyware/Viruses:
 
  Lief & Zoet Slaapcoaching staat willens en wetens het gebruik van malware, spyware, virussen of andere gelijksoortige software niet toe.  
  Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.